Fotowoltaika dla rolnika

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność energetyczną gospodarstwa. Zwłaszcza, jeżeli w niedługim czasie będzie można podobnie jak w krajach zachodnich magazynować wyprodukowaną energię. Zdarza się, że zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci, nakładają ograniczenia w zakresie poboru energii (dzieje się tak np. latem). Gospodarstwo rolne, które ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi się tym przejmować – samo produkuje energię, którą zużywa.

Rolnik jako może korzystać z systemu opustów dla osoby indywidualnej. Patrz osoba indywidualna.

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są :

  • właścicielami gruntów
  • posiadaczami samoistnymi gruntów
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
  • samorządu terytorialnego

Fotowoltaika